Paardentypen & gedrag: #2 Extroverte Paarden

In het vorige artikel spraken we over de verschillende delen van de hersenen die ons paard kan gebruiken; de instinctieve kant (wanneer hij in vluchtmodus zit) en de rationele kant (wanneer hij in denkmodus zit). Heb je dit artikel nog niet gelezen? Neem daar dan nu eerst even de tijd voor, en —>klik hier

Dan is het nu tijd om jezelf laatste vraag te stellen om te weten als wat voor type je paard zich laat zien, en zul je daar je trainingsmethoden op kunnen aanpassen. De vraag: Gedraagt mijn paard zich over het algemeen als een extrovert of als een introvert?

smigus at a gallopIn dit artikel zullen we het voornamelijk hebben over de eerste categorie.

En nu vraag je je natuurlijk af wat dit in houdt! Stel jezelf eerst eens de volgende vragen:

  • Beweegt mijn paard zijn voeten gemakkelijk/verbruikt hij veel energie?
  • Is mijn paard erg charismatisch? (Kun je gemakkelijk zien hoe hij zich voelt?)
  • Is mijn paard over het algemeen een vrij vrolijk dier? (Weet je dit niet zeker, bekijk hem dan eens als je niet direct met hem in contact bent, wanneer hij in de kudde is.)

Is het antwoord op minimaal 2 van deze vragen Ja, dan is er grote kans dat je met een extrovert te maken hebt.

Maar waarom is dit nu zo belangrijk om te weten? Wanneer we met onze paarden trainen en spelen is het belangrijk dat we een connectie hebben. Hiermee wordt simpelweg bedoeld dat je paard zich tot jou voelt aangetrokken en andersom. Hij is graag bij je.

Een van de belangrijkste manieren om deze connectie met je paard te krijgen is hem te laten zien dat wat voor hem belangrijk is, voor jou ook belangrijk is. Je moet hem laten zien dat je hem begrijpt, en dan zal hij zich automatisch thuis voelen bij jou.

Hoe doe je dit? Je past je aan zijn energie niveau aan. Een extrovert paard beweegt graag en verbruikt gemakkelijk zijn energie. Net zoals extroverte mensen vaak graag hun mond bewegen en aanwezig zijn.

Stel je voor, je bent zelf een extrovert; je bent graag aanwezig, bent sociaal en bent op zoek naar een leuk gesprek. Nu heb je deze middag, tijdens je lunch, een gesprekspartner die zich gedraagt als een echte introvert: hij zegt bijna niks, je kunt niet van zijn gezicht aflezen wat hij denkt of voelt, en je hebt het gevoel dat hij niet echt in het gesprek betrokken is. Vind je dit prettig? Of heb je het gevoel dat je tegen een muur zit te praten, en heb je liever iemand die luistert EN zich actief in het gesprek laat betrekken?

En stel je nu eens voor dat jouw paard zich zo voelt: hij heeft de hele dag zitten wachten op een speelmaatje. Daar komt zijn vrouwtje om met hem te spelen. Hij heeft er zin in, en kan niet wachten om er achter te komen wat voor nieuwe ideeën ze allemaal voor hem heeft. Maar in plaats van lekker aan de gang te gaan, wil zijn maatje alleen maar rustig aan doen. Ze gaat hem uitgebreid staan poetsen, kletst nog even met de buurvrouw onderweg naar de bak, en als ze daar eenmaal zijn, wil ze alleen maar stappen!

Kun je je voorstellen dat jouw extrovert hier hélemaal niet op zat te wachten?

Sahel on adrenaline

Observeer je paard deze week eens, probeer eens een cijfer te geven aan zijn extroversie (van 10 tot -10). Misschien is het wel verschillend per dag? Of beweegt hij zijn voeten gemakkelijker in de wei dan wanneer hij bij jou is?

Probeer je dan eens aan zijn energie niveau aan te passen. Beweegt hij graag zijn voeten? Help hem daar dan bij; verzin oefeningen waar hij veel bij kan bewegen!

Need translation? Click below to read the article in English—>

Horse characters & Behaviour: #2 Extroverted horses

 

In our last article we talked about the different parts of the brain that our horse uses: the instinctive side (when in flight mode) and the rational side (when in thinking mode). If you haven’t read this article yet, I suggest you take the time for it first à Ratio vs Instinct.

 

And then the time has come to ask yourself the next question to know what type of character your horse is showing and you will be able to adapt your training methods to it. The question is: Is my horse generally acting like an extrovert or an introvert?

In this article we will mostly be talking about the first category. And of course you ask now what this extroversion means? Well, first you ask yourself the following questions:

 

  • Does my horse move his feet easily/does he use a lot of energy?
  • Is my horse charismatic? (Can you usually clearly tell how he is feeling?)
  • Is my horse generally a pretty ‘happy’ horse à does he frolic and play a lot? (If you’re not sure, then make sure you watch him when he’s not in contact with you, for example when he is in his herd in the pasture).

If the answer to at least 2 of these questions is Yes, then there is a big chance that you’re dealing with an extrovert.

But why is it so important to know this? When we train our horses and play with them it is important to have a connection. This simply means that your horse feels attracted to you; feels connected to you and likes to be around you. And the other way around.

One of the most important ways to get this connection with your horse is to show him that what is important to him, is also important to you. You have to show him that you understand where he’s coming from and he will automatically feel more at home with you.

 

How to do this? You match his energy level.
An extroverted horse likes to move and use energy for a good cause. Just like extroverted people like to move their mouth a lot and be noticeably present. Just imagine you’re an extrovert yourself; you like to be heard, you’re social and are looking for a fun conversation. But during your lunch hour you have a partner for the conversation that behaves like a real introvert; he doesn’t say a lot, you can’t tell from his expressions what he thinks or feels and you don’t really feel he’s actively engaged in the conversation. Would you enjoy this conversation? Or would you feel like you’re talking to a wall and you’d rather have someone actively listening and participating in the conversation?

 

Now imagine your horse feeling like this: he has been waiting all day for his special playmate. There she comes to get him and play together. He’s excited and can’t wait to find out what cool new ideas she has for him. But instead of taking him out and doing some exciting stuff she just wants to relax. She brushes him extensively, has a long chat with her neighbor on their way to the arena, and when they get there she just wants to walk! Can you imagine that your little extrovert was NOT waiting for this at all?

Watch your horse this week, and try to give him a number for his general extroversion (from 10 to -10). Maybe he will even show up differently every day? Or maybe he moves his feet more easily in the pasture than when he is with you?

And then try and match his energy. If he likes to move his feet; just help him with it; find exercises for him to do where he can move a lot!

 

Advertisements

One thought on “Paardentypen & gedrag: #2 Extroverte Paarden

  1. Pingback: Paardentypen & Gedrag: #3 Introverte paarden |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s